New Home Tekstil olarak amacımız; müşteri beklentilerinin ötesinde ve üretimde toplam kalite yönetimini esas alarak, en önemlisi ürünlerimizin “Kaliteli” olacağını misyonunu benimsemektir. İşletme felsefemiz sadece kaliteyi kontrol etmek değil, kaliteyi üretmektir.

Kalitenin müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap vermek olduğu inancıyla, müşteri taleplerinin en uygun ve kısa zamanda karşılanmasını sağlar.

New Home, müşteri memnuniyetini arttırmak için süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemini uygular. Sistemin etkinliğini gözden geçirir ve sürekli geliştirmesi için gereken kaynakları sağlar.

Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite takım çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin eder.


SOSYAL MEDYA